MISOL

سهم بخش خصوصی در ایجاد رانت

سهم بخش خصوصی در ایجاد رانت – اخبار تماشایی – تماشا

بر اساس اظهارات فعالین بخش خصوصی قرار است در بخشنامه جدید بانک مرکزی، صادرکنندگان به چهار گروه صادرات تا یک میلیون دلار، صادرات تا 3 …

اقتصاد سیاسی خصوصی‌سازی همراه با فساد – پژوهشنامه اقتصادی

واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و آزاد شدن منابع ناشی از آن، فرصتی پیش … از این‌ رو، بهبود سلامت مالی دولت در شرایطی که ساختار نهادی بر رانت و فساد … نه تنها نقش بخش خصوصی در اقتصاد تقویت نشده که سهم تصدی‌های دولت افزایش نیز …

نقش شرکت‌های «خصولتی» در ایجاد رانت و فساد – پارسینه

یعنی نحوه تقسیم سهام مانند شرکت‌های خصوصی است؟ … یعنی اگر ما بخش خصوصی را تقویت کنیم که متاسفانه اصل ۴۴ مشکلاتی را ایجاد کرده اگرچه …

چرا سرمایه‌گذار بخش خصوصی در پروژه‌های شهر تهران حضور …

پالس هایی مانند سامانه شفافیت، حذف رانت و برگشت شهرداری تهران به مسیر … میرلوحی: سامانه شفافیت، پای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را به پروژه‌های تهران باز می‌کند … شرایط اقتصادی شهر و ایجاد پیوند و سه جانبه گرایی بین سیاستگذاران … متاسفانه شاهدیم برخی سرمایه گذاران در کشور ما پول می دهند و سهام گوگل و …

مقایسه کارایی سرمایه‌گذاری در بخش‌های خصوصی و دولتی در …

3. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ. ﺑﺨﺶ. ﻫﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ. ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ. ﺳﺎﺯﻱ. ﻳﻧﻮ … ﺷﮑﺴﺖ در. اﯾﺠﺎد رﻗﺎﺑﺖ . ﺑﺎزارﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﭘﺎرﺗﻮ را ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ. دﻫﻨﺪ ﮐـﻪ ﺷـﺮط. رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ … ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﺑﺎ روش واﮔﺬاری ﺳـﻬﺎم، ﻣﺎﻟﮑﯿـﺖ ﺳـﻬﺎم را … آورد و ﯾـﺎ ﻣﻮﺟـﺐ راﻧـﺖ.

نبود شفافیت، پاشنه آشیل خصوصی سازی – Magiran

خصوصی سازی در ایران برای ایجاد انقلاب در حوزه اقتصادی به وجود آمد اما این افق … «در ۲۰ درصد واگذاری ها که در بخش خصوصی انجام گرفته ما شاهد رانت و فساد بوده … در بانک های خصوصی دولت به ظاهر سهم ۲۰ درصدی دارد اما در عمل هیئت دولت …

اصل مقاله 1.66 MB

سهم بودجه اى شرکت هاى دولتی از کل بودجه کشور به عنوان 1357 را بررسی کند. … دادن درآمد حاصل از رانت طبيعی در بودجه موجب تأثيرگذارى بر دو مؤلفة اول می شود؛. در نتيجة آن، اندازة دولت و بخش دولتی در اقتصاد افزايش و به همان ميزان بخش خصوصی … به رغم اينکه موجب ايجاد يک وجه مشترک در دولت هاى رانتير می گردد اما لزوماً سرانجام.

اقتصاد سیاسی خصوصی سازی همراه با فساد

دولت های طبیعی با تمایلات مبتنی بر رانت از کانال نامساعد ساختن محیط کسب وکار و انحراف در واگذاری ها، مانع حضور و تقویت بخش خصوصی مولد می شوند. به علاوه، این …

خصولتی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

همچنین خصولتی به افرادی گفته‌می‌شود که برای ادامه فعالیت‌های بخش خصوصی سنگ اندازی می‌کنند. … فهرست شرکت‌های دولتی، به علت این‌که تعدادی از سهام آن‌ها در اختیار نهادهایی است که زیر نظر … روحانی رئیس‌جمهور ایران می‌گوید: با رانت، بر شرکت‌های دولتی که برای خصوصی‌سازی به … ایجاد کتاب · دریافت به‌صورت PDF · نسخهٔ قابل چاپ …

رانت و رانت جویی

رانت خواری آثار مخرب اقتصادی و تبعیضهای ناروا در پی دارد و موجب اتلاف وقت و … حذف رانت قضایی برای نهاد دولت علاوه بر ایجاد امنیت بیشتر برای بخش خصوصی، زمینه … «بنیاد پهلوی در داخل و خارج از کشور سهام دار بسیاری از بانکها و مؤسسات سرمایه …

خصوصی‌سازی مبتنی بر توزیع رانت و مبتنی بر بلعیدن منابع

به خاطر بهره‌مندی از رانت اطلاعاتی بسیار جلوتر از بخش خصوصی گام … اعلام کرد که سهم بخش تعاون از فروش شرکت‌های دولتی پرداخت نشده است.

اقتصاد رانتی در ایران و راه‌های برون رفت از آن – مجله اقتصادی

129. اﻗﺘﺼﺎد راﻧﺘ. ﯽ. در ا. ﯾ. ﺮان و. راه. ﻫﺎ. ی. ﺑﺮون رﻓﺖ از آ. ن. ﺳﯿﻒ. اﷲ ﻓﻀﻠﯽ. ﻧﮋاد. 1. ﻣﺮﺗﻀﯽ اﺣﻤﺪﯾﺎن. 2 … رﺿﺎﺷﺎه ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻬﻢ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ر. ا در درآﻣﺪﻫﺎی … راﻧﺘﯿﺮ دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ درآﻣﺪ ﺧﻮد را از. ﻃﺮﯾﻖ … ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺖ اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼل ﻧﻤﻮده و زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای.

اصل مقاله 712.98 K – سامانه فصلنامه پژوهش های مدیریت راهبردی

از طرفی دیگر، رانت جویی گسترده می تواند باعث ایجاد فساد در دولت و نیز انحراف در … شدن بخش دولتی، سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی و به دنبال آن سهم بخش …

خصوصی‌سازی ایرانی، معامله دولتی با حق مردم – BBC News …

بخش خصوصی که در اغلب موارد صلاحیت و توان مدیریت چنین بنگاه‌های … حتی سهم آموزش عمومی دولتی در کشورهایی با سیستم اقتصادی مبتنی بر … نه به بخش خصوصی واقعی که به افراد نزدیک به قدرت و دارای رانت صورت گرفته است.

نرخ های بهینه مالیاتی در شرایط رانت جویی مالیاتی با استفاده …

پيگو در كتاب ماليه عمومي خود، چگونگي تعيين نرخهاي مالياتي بازارها با ایجاد حداقل كاهش … در دولت بهينه بخش خصوصی و ماليات دهندگان به راحتی آثار رفاهی ناشی از عملکرد … رانت جویی، افزایش درآمد، كاهش سهم كشاورزی در توليد، بازتر شدن اقتصاد و …

اثر فرصت های رانت جویی بر حجم سپرده های بانکی بخش …

اثر فرصت. هاي رانت. جويی بر حجم سپرده. هاي بانکی بخش خصوصی …/ مجيد مداح و سارا ابراهيمی. 88 .5 … به نقش دولت در ایجاد رانت جویی اشاره کرد و تأکید کرد که رانت. جویی فعالیّتی … رۀ بانکی و تغییر نرخ مالیات را بر بازدۀ سهام شرکت. ها بررس.

خصوصی سازی صحیح صنعت خودرو موجب شفافیت و کاهش …

خصوصی سازی صحیح صنعت خودرو موجب شفافیت و کاهش رانت و فساد می شود … کمتر از 20 درصد سهام دارد اما مدیرعاملان این 2 خودروساز عمده کشور را دولتی ها و نه … دولت با تعرفه بالا، موجب ایجاد انحصار در خودروسازی شده و از این انحصار استفاده … مصوبه واگذاری خودرویی‌ها فعلا قابل اجرا نیست سبقت خودرو از بخش دولتی.

رانت و رانت خواری به چه معناست؟/ معرفی انواع رانت – YJC

رانت؛ واژه‌ای سیاه که در اقتصاد به هرگونه پرداخت که مازاد بر هزینه مورد نیاز … حذف رانت قضایی در دولت، علاوه بر ایجاد امنیت بیشتر برای بخش خصوصی، در … نمونه بارز دیگر رانت اطلاعات، سقوط شکننده بازار بورس سهام کشور در سال …

توسعه صادرات بخش خصوصی به کشورهای همسایه از طریق …

… پدیده قاچاق، ریسک بالای سرمایه گذاری، ایجاد رانت و فساد، کسری بودجه دولت و انحراف … وی تورم و کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی، افزایش تصدیگری دولت و افزایش … در ادامه مسعود گلشیرازی کاهش فروش نفت، تجارت کالا و ایجاد مشکل در نقل و … رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به اینکه از سال 92 تاکنون سهم …

تولید فضای رانتی و انسجام ساخت شهر تحلیل سیاست م

کنار سهم ضعیف ارزش مصرفی و در نتیجه بروز زمینه فضـایی بـرای استحصـال رانـت مطلـق تـأثیر. زیـادی در … تحقق ارزش مصرفی و جلوگیری از بروز پدیده رانت جویی باز تـوزیعی از طریـق کـاهش زمـان تبـ … بخش خصوصی ضریب ترمیم. /5. 76.

شفافیت و کاهش رانت؛ هدف رتبه بندی اعتباری شرکتها

عضو خانه صنعت، معدن و تجارت با تصریح بر اینکه دولت سهم بخش … دولت باید مشکلاتش را حل کند و شرایط را برای بخش دولتی و خصوصی یکسان نماید. … موسسات اعتبارسنجی برای افزایش شفافیت و کاهش ایجاد رانت در تامین مالی و …

از بین بردن رانت با عرضه سهام دولتی در قالب ETF – بورس24 …

برد دولت و بخش خصوصی است. … همواره یکی از مشکلات واگذاری ها این است که می‌گویند زد و بند شد، رانت ایجاد شد!

دو چالش عمده فراروی توسعه بخش کشاورزی ایران سرمایه گذاری …

انتقال اعتبارات این بخش از طریق رانت اعتباری به جهت پایین بودن … ای، اعطای تسهیلات تکلیفی سیستم بانکی به دولت که سهم بری بخش خصوصی را …

«خودی‌ها» در فضای کسب‌و‌کار – روزنامه دنیای اقتصاد

همین موضوع نقش‌آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد را کمرنگ ساخته است چرا که دولت با … سفارش محصولات، گروهی از افراد خاص و قدرتمند با هدف رانت جویی در سطوح بالای … از اقتصاد را در دست گرفت و فضای رانتی ایجاد کرد، بدون آنکه پاسخگو باشد. … تجدید ارزیابی | داغ‌ترین بهانه رشد سهام · پیش بینی بورس هفته …

دستاورد چرخش مدیران دولتی بین بخش خصوصی و دولتی ایجاد …

دستاورد چرخش مدیران دولتی بین بخش خصوصی و دولتی ایجاد رانت است … موسوم به حسابرسان معتمد ایجاد کرده در حالی که قانون استفاده از خدمات حسابرسان و حسابرداران … جزییات سهم بازارسرمایه از تامین‌مالی بخش‌خصوصی در سال ١٣٩٥.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر