MISOL

فیلامنت پرینتر سه بعدی PLAبرنجیوسو1.75 میلیمتر 1 کیلو

فیلامنت : فیلامنت PLA شرکت bq – پرمان شاپ

فروشگاه پرینتر های سه بعدی پرمان شاپ | لذت ساختن همه چیز … 1 نظر | نوشتن نظر … قطر این رشته ها بصورت استاندارد 1.75 میلی متر یا 3 میلی متر است و بصورت یک … اولی از فیلامنت های معمولی با قیمت حدودی 100 هزار تومان به ازای هر کیلو کار می کند … سلسیوس(بهترین دمای چاپ 205درجه سانتیگراد); دمای بد: 55 تا 75 درجه سلسیوس …

برچسب‌ها:

فروشگاه مارکت سنتر